powiększanie ust

WARUNKI
REKRUTACJI

lewy kafelek
powiększanie ust

WARUNKI
REKRUTACJI

Wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną Międzynarodowej Akademii Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle w Tychach prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi warunkami rekrutacji. Zapraszamy na roczne i dwuletnie kierunkiTechnika Usług Kosmetycznych, Kosmetykę Estetyczną, Obsługę Nowoczesnych Urządzeń Kosmetycznych, Odnowę Biologiczną, a także na Studium z zakresu Administracji, Rachunkowości, BHP, Informatyki i Opieki Medycznej.

WARUNKI:
– Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia
– O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
– Ilość miejsc ograniczona
– Brak egzaminów wstępnych

Aby zapisać się do szkoły należy dostarczyć pod adres sekretariatu komplet dokumentów:
– podanie do Dyrektora
– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej (oryginał)
– 4 zdjęcia 45x35mm
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
– dowodu osobistego (do wglądu)

Rekrutacja do szkoły odbywa się dwa razy w roku. W edycji letniej do 30 września, w edycji zimowej do 31 stycznia.

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami! tel 506 670 780

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
NIE POZWÓL BY KTOŚ CIĘ WYPRZEDZIŁ!
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

DOKUMENTY APLIKACYJNE DO POBRANIA: