Technik Sterylizacji Medycznej

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Nowy zawód na rynku medycznym!

Innowacyjny kierunek utworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Wśród przyczyn zakażeń szpitalnych wymienia się często brak znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki a także dekontaminacji, w tym dezynfekcji i sterylizacji. W związku z powyższym, tak ważnym jest, by zadania zawodowe w tym zakresie były właściwie wykonywane przez osoby pracujące w centralnych sterylizatorniach, znajdujących się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Brak właściwej dekontaminacji sprzętu po użyciu uniemożliwiłoby bowiem nie tylko prawidłowe przeprowadzenie każdej operacji ale również wszelkich zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości tkanek bez ryzyka zakażenia. Sterylizacja wyrobów medycznych tzw. czystych oraz ponowna sterylizacja (reprocesowanie) wyrobów medycznych wielokrotnego użycia, wymaga obecnie od osoby, która je wykonuje, dużej wiedzy oraz potwierdzonych wysokich kwalifikacji w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie z uwagi na istotny i ciągły postęp w dziedzinie nauk medycznych ww. osoby, oprócz profesjonalnego przygotowania do wykonywania zadań związanych ze sterylizacją i dezynfekcją wyrobów medycznych, powinny stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Rozwój sterylizacji medycznej jest niezbędny w związku z nieustannym rozwojem wielu dyscyplin medycznych, w tym między innymi: mikrobiologii, diagnostyki, w której wykorzystuje się nowe techniki inwazyjne oraz chirurgii, w której stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, tworzywa sztuczne, implanty itd.Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów związanych z dezynfekcją i sterylizacją, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.
Szkoła realizuje program MEN dla zawodu TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA w zawodzie technik sterylizacji medycznej są związane z
– przygotowaniem absolwenta do tego aby potrafił:

– kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
– przeprowadzać mycie, dezynfekcje i sterylizacje przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
– przeprowadzać kontrole procesów dekontaminacji
– prowadzić dokumentacje mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Technik sterylizacji medycznej znajdzie zatrudnienie w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych itp. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

NAUKA
trwa 1 rok tj. 2 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK STERYLIZACJ MEDYCZNEJ

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób