Technik Rachunkowości

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Technik rachunkowości to kierunek dla osób, które lubią liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami, chcących zawodowo zając się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości i pracować w dziale finansowo- księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie. Jeżeli interesują Cię te zagadnienia – to jest to kierunek dla Ciebie!

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA:
Podstawy ekonomii
– Technika biurowa
– Statystyka
– Zasady rachunkowości
– Marketing
– Elementy prawa
– Przedsiębiorcy
– Rachunkowość
– Finanse
– Kultura zawodu
– Pracownia ekonomiczno-informatyczna
– Podstawy przedsiębiorczości
– Język angielski zawodowy
– Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA w zawodzie technik rachunkowości są związane z przygotowaniem absolwenta do tego aby potrafił:
– stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej
– prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie
– dokonywać rozliczeń finansowych
– kontrolować dokumenty księgowe
– sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz przygotowywać je do weryfikacji
– przechowywać dokumentację księgową
– nadzorować terminy spłat zobowiązań
– planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości
– oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej
– obsługiwać komputer i niezbędne komputerowe programy stosowane w księgowości
– prowadzić negocjacje
– korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych
– interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego
– zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Technik administracji może być zatrudniony w:
– biurach rachunkowo-podatkowych
– bankach i instytucjach finansowych
– działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw
– firmach ubezpieczeniowych
– zakładach budżetowych
– urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego
– instytucjach unii europejskich
– własnej firmie

NAUKA
trwa 2 lata tj. 4 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie rachunkowości

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób