Szkoła Roczna

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest instytucją kształcenia ustawicznego, która realizuje autorski program stworzony w oparciu  o wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DOŁĄCZ DO GRONA PROFESJONALISTÓW !!!

Edukacja w szkole trwa 1 rok tj. dwa semestry. System nauczania: zaoczny (co dwa tygodnie w soboty). Kształcenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Słuchacz uzyskuje tytuł zawodowy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Międzynarodowej Akademii Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle z tytułem ukończonego kierunku i specjalizacji nauczania. Dodatkowo Absolwent otrzymuje certyfikaty CSC z zakresu zajęć realizowanych w ramach pracowni kosmetycznej.

Celem kształcenia w rocznej szkole jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie kosmetyki, posiadających szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na profesjonalne wykonywanie uzyskanego zawodu oraz specjalizacji. W oparciu o przygotowanie ogólne, zdobytą wiedzę zawodową oraz praktyczną mogą zajmować stanowiska specjalistyczne oraz pomocnicze w rozwijającym się sektorze usług związanych z odnową biologiczną: w salonach piękności, profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, klubach fitness, ośrodkach promocji zdrowia i higieny osobistej, centrach Wellness & Spa, gabinetach medycyny estetycznej. Absolwenci Policealnej rocznej szkoły mogą także, w ramach własnej działalności gospodarczej, otwierać prywatne gabinety kosmetyczne.
Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CO NAS WYRÓŻNIA:
– wybór innowacyjnych specjalizacji z przyszłością
– słuchacze biorą udział w zajęciach w profesjonalnych gabinetach
– dla najlepszych uczniów praktyki w ośrodkach współpracujących ze szkołą
– na zajęciach praktycznych, w naszych profesjonalnie wyposażonych pracowniach słuchacze poznają tajniki prawidłowego wykonywania podstawowych oraz nowoczesnych zabiegów kosmetycznych
– pracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia kosmetyczne nieosiągalne dla innych placówek szkolących

– instruktorzy szkoły posiadają najwyższe kwalifikacje, wypracowaną metodykę kształcenia oraz wieloletni staż zawodowy również międzynarodowy
 – zajęcia prowadzone są przez kosmetologów specjalistów