powiększanie ust

PODSTAWA
PRAWNA

lewy kafelek
powiększanie ust

PODSTAWA
PRAWNA

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle decyzją dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Tychy pod numerem 23/2009.

Decyzją nr 23/2009 nadano Międzynarodowej Akademii Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle uprawnienia szkoły publicznej.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym nr 2.24/00207/2009, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle decyzją Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach została wpisana do ewidencji Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego Miasta Tychy pod numerem 18/2010.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle decyzją Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach zostala wpisana do ewidencji Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego Miasta Tychy pod numerem 5/2011.
Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych, kształcąca w systemie rocznym.