Opiekunka Środowiskowa

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

To kierunek dla osób, które satysfakcjonuje praca z ludźmi, wspieranie ich w codziennych sprawach i problemach. To kierunek dla osób cierpliwych, empatycznych, które chcą pomagać ludziom chorym, samotnym, starszym lub niesamodzielnym.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA:
– Podstawy psychologii
– Wybrane zagadnienia z socjologii
– Opieka i pielęgnacja człowieka
– Organizacja opieki środowiskowej
– Umiejętności opiekuńcze
– Aktywizacja osoby podopiecznej
– Trening umiejętności społecznych
– Zajęcia praktyczne
– Język angielski zawodowy
– Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA w zawodzie opiekunka środowiskowa są związane z przygotowaniem absolwenta do tego aby potrafił:
rozpoznawać i diagnozować potrzeby podopiecznego
– pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych
– pielęgnować i dbać o zdrowie ludzi chorych i niesamodzielnych
 – udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
– aktywizować podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej
– organizować czas wolny podopiecznemu
– dostosowywać dietę mi prowadzić ćwiczenia dla poprawy stanu zdrowia podopiecznego
– dbać o bezpieczeństwo podopiecznego
– prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym
– stosować poznane zagadnienia z zakresu pedagogiki społecznej i opiekuńczej
– obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
– zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Nauczanie na kierunku opiekun medyczny daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Opiekun medyczny może być zatrudniony w:
w ośrodkach pomocy społecznej
– instytucjach i organizacjach udzielających pomocy
– świadczyć usługi opiekuńcze osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania

NAUKA
trwa 1 rok tj. 2 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób