Opiekun w domu pomocy społecznej

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, wzrasta coraz gwałtowniej zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

PRZEDMIOTY NAUCZNIA:
Elementy psychologii i socjologii
– Pedagogika specjalna
– Wybrane elementy prawa i ekonomiki
– Polityka społeczna
– Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
– Promocja zdrowia
– Opieka w stanach zagrożenia zdrowia
– Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
– Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
– Organizacja czasu wolnego i aktywizacja
– Elementy arteterapii
– Podstawy przedsiębiorczości
– Język angielski zawodowy
– Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA Nasi absolwenci poznają niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będą umieli udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych, nauczą się, jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywizować je do zwiększania samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego, naucza się jak mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Nasi absolwenci znajdą pracę w domach opieki społecznej, domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, fundacjach. Można także indywidualnie prowadzić warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.

NAUKA
trwa 2 lata tj. 4 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób