lewy kafelek

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

powiększanie ust

wpis do
REJESTRU
INSTYTUCJI
SZKOLENIOWYCH

nr: 2.24/00216/2006.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.
Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Urząd Pracy
Współpraca

powiększanie ust

wpis do
REJESTRU
INSTYTUCJI
SZKOLENIOWYCH

nr: 2.24/00216/2006.

Wieloletnie doświadczenie w branży kosmetycznej oraz wypracowane przez lata wysokie standardy i odpowiednie techniki prowadzenia szkoleń pozwoliły nam na nawiązanie owocnej współpracy z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy. W trakcie naszej działalności przeprowadziliśmy szkolenia między innymi na zlecenie urzędów pracy z: Katowic, Tychów, Mikołowa, Będzina, Jastrzębia Zdrój, Oświęcimia, Biłgoraja, Szydłowiec, Opole i wielu innych . .
Szkolenia przeprowadzane na zlecenie Urzędów Pracy są organizowane przede wszystkim w celu zwiększenia szans osób w nich uczestniczących na znalezienia pracy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych i ich dopasowanie do lokalnego rynku pracy.
Szkolenia te mogą być refundowane nawet w 100%.

POMOŻEMY W
UZYSKANIU

DOFINANSOWANIA

DLA KOGO
I JAK ?

• Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy
• Mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu, lub
• Zdecydują się rozpocząć działalność na własny rachunek, lub
• Pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

  • Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową dostępną na stronie internetowej lub zasięgnij informacji o wybranych szkoleniach u naszych pracowników.
  • Skontaktuj się z działem szkoleń Urzędu Pracy, w którym jesteś zarejestrowana jako osoba bezrobotna lub zarejestruj się w nim.
  • Wskaż pracownikom urzędu nasze Centrum Szkoleniowe jako instytucję, w której chciałabyś odbyć szkolenie i podaj jakim kursem lub kursami jesteś zainteresowana.
  • Przekaż pracownikom urzędu nasze dane kontaktowe. Osoba zajmująca się szkoleniami skontaktuje się z nami w celu poznania szczegółowego programu kursu i ustalenia wszelkich formalności, którymi Ty nie będziesz musiała się zajmować.

popularne

ZESTAWY

SZKOLEŃ

„Kurs Kosmetyczny z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kosmetycznych, Stylizacja i przedłużanie paznokci metodą żelową oraz Zdobnictwa paznokci ” 
w skład szkolenia wchodzą:
• „Kurs Kosmetyczny I i II stopnia”
• „Stylizacja i przedłużanie paznokci”
• „Pakiet zdobnictw paznokci”

„Kurs Kosmetyczny z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kosmetycznych oraz Endermologia i Laser IPL+RF” 
w skład szkolenia wchodzą:
• „Kurs Kosmetyczny I i II stopnia”
• „Endermologia”
• „Laser IPL+RF”

„Kurs Kosmetyczny z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kosmetycznych oraz Makijaż Permanentny” 
w skład szkolenia wchodzą:
• „Kurs Kosmetyczny I i II stopnia”
• „Makijaż permanentny”

„Kurs Kosmetyczny z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kosmetycznych oraz Glamour Eyes – trwałe przedłużanie i zagęszczanie rzęs” 
w skład szkolenia wchodzą:
• „Kurs Kosmetyczny I i II stopnia”
• „Glamour Eyes – trwałe przedłużanie i zagęszczanie rzęs”