POSTAW
NA 
ROZWÓJ

Z nami możesz uzyskać
w szybki i prosty sposób:
do 80% dofinansowania
na usługi rozwojowe

1. Należy zarejestrować się do Bazy Usług Rozwojowych – poniżej filmik instruktażowy:

2. Wybrać szkolenie z oferty CosmoBelle pod linkiem:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=22184
Uwaga! Jeżeli w bazie nie ma szkolenia, które znajduje się w ofercie Akademii CosmoBelle, prosimy o kontakt z Doradcą +48 500 634 005

3. Następnie należy skontaktować się z Operatorem PARP w swoim województwie (lista poniżej), który pomoże wypełnić wniosek zgłoszeniowy oraz określi poziom przysługującego dofinansowania.

UWAGA!! operator potrzebuje minimum 14 dni roboczych od złożenia wniosku na rozpatrzenie go.

4. Złożyć wniosek o dofinansowanie szkolenia do Operatora PARP, a po jego akceptacji podpisać umowę z Operatorem PARP.

Operator wylicza wkład własny oraz nadaje ID.

5. Wpłacić wkład własny na wydzielone konto.

6. Zapisać się na wybrane szkolenie CosmoBelle – poprzez platformę BUR.

7. Po realizacji szkolenia wypełnić ankietę oceniającą usługę rozwojową.

8. Ostatecznie rozliczyć usługę.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
 !

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/