WARUNKI DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH

DLA KOGO ?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

KTO MOŻE BRAĆ
UDZIAŁ
 W USŁUGACH ?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno  – prawne, wspólnicy, partnerzy.

ILE DOFINANSOWANIA ?
Maksymalnie 100.000zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu

CO TO JEST
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) ?

Jawny rejestr prowadzony na stronie wwww.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Zawiera informacje na temat firm świadczących usługi rozwojowe oraz ich ofertę.
Tu przedsiębiorca wybiera usługę rozwojową, z której chciałby skorzystać.
Korzystanie z bazy jest darmowe.

NA CO ?
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi , które pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
WARUNEK – usługi muszą być wybrane w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

JAKI PROCENT
DOFINANSOWANIA ?

80% dla mikkroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia max do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia max do 80%

CO TO JEST
USŁUGA ROZWOJOWA ?

1. usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning kurs zawodowy
2. usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia naboru, dlatego już teraz zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do przesłania swoich danych (pełne dane firmy, numer kontaktowy) na adres szkolenia@cosmobelle.pl
W momencie rozpoczęcia procesu naboru, będziemy się z Państwem kontaktować.

szkolenia cosmobelle UEEFS
szkolenia cosmobelle śląskie
szkolenia cosmobelle dofinansowanie FEPR